Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 992
Item Nicolaus Sliuenskÿ ducit testes erga Dorotheam suam sororem: primus Jan Grzodziczskÿ, secundus Vincencius Grzodziczskÿ frater prioris, tercius Swanthoslaus Krestkowsky, quartus Stephanus Wilkowskÿ, quintus Jaronÿ Othorowskÿ, sextus Sandiuogius Petrskÿ — — — Rota:

Jaco to ʃwaczcza. ÿako ʃwaczczą yaco My
colaÿ Sliuenʃky dal ʃwey Szeʃcrze Dorocz
cze poʃzagem ÿ wyprawą taco wele
yaco tim ʃzoʃtram y wąceÿ