Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 991
Budzysewsky — Item Sigismundus de Budzysewo ducit testes erga filios Zydowsky videlicet Nemerzam cum fratribus: primus Wirzbantha Bytkowskÿ, secundus Derslaus Jesersky, tercius Jan Brzostowsky, quartus Derslaus Turzinskÿ, quintus Janussius Polikonsky, sextus Sbilud de Sczepicze — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yaco Micolaÿ zydowʃkÿ
nepoʃywal Sigmuntha oʃto grzywen
poyego oczczu ʃmerczy aʃz crzy lata mÿ
nali