Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 989
Slawensky — Item Wlodzymir de Slawno ducit testes erga Phalkam Pauli Borowsky et Wlodak de Dambrowa: primus Petrassius Bytinskÿ, secundus Bodzantha Lubiczskÿ, tercius Mirzon Welsinskÿ, quartus Wincencius de Chrostowo, quintus Petrassius Gorskÿ, sextus Andreas in Minori Preczslawe — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yʃze wlodzymir wycrzÿ
mal ʃwoy liʃt nato gymene yʃoltiʃtwo
dobrowolne mimo crzy lata o ktore mu
Chwalka ywlodak powʃzdanu Staroʃci
nem