Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 988
Mandzygowska — Item Katherina de Mandzygowo ducit testes erga Johannem et Katherinam de ibidem: primus Jacobus Skrzatusskÿ, qui est sibi levir patruelis fratris germani, secundus Preczslaus, qui eciam presens fuit, eciam levir, Andreas eciam levir de Skratus, quartus Nicolaus ibidem, quintus Mathias ibidem et isti omnes sunt leviri ut primus, quos excepit in iudicio, quibus non wlt amittere, sextus Nicolaus Colaczek Grabonowskÿ — Rota:

Jaco tho ʃwaczczą yʃze Slawątha a ʃtani
Aʃtaniʃlaw braczą rodzeni daly creczą
cząnʃcz Mandzygowa y wydzelili kathe
rzyne tego dla yʃz geý nemely dacz po
ʃzagu a to ona wydzerʃzala crzy lata za
gich Sdrowa