Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 987
Sliuensky — Item Nicolaus Sliwenskÿ ducit testes erga Dorotheam suam sororem: primus Tyfan Tuczampskÿ, secundus Wirzbantha de ibidem, tercius Derslaus Miskowskÿ, quartus Basz Przÿborowsky, quintus Rapata Czeselsky, sextus Bodzantha Sarnewsky. — —— Rota:

Jaco tho ʃwaczczą yʃze Micolay Sliuenʃky
newydawal ʃoʃtri ale oczecz doyego
wrodzena zatworzyyana atym Crzem
ʃzo [ʃta] ʃtram cʃzo ye vidal tim dal poʃzag
yedneÿ yaco drugeÿ doroczʃze dal po
ʃzak domego wrodzena