Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 986
Janussius de GorkaJanussius de Magna Gorka erga Katherinam et Annam suam filiam sic iurabit crastina die — Rota:

Jaco pachlerzs moy oczecz wtem wkupe
nu niczʃz nemal anÿ ʃtrÿ moy anym tego
zapoʃpolne penądze cupil