Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 984
Adam Cowalskÿ — Item providus vir Petrus Kerstani iusto iudicio aquisivit maccellum carnium liberum in Poznania situm, in valore octoginta marcarum grossorum latorum, in nobili Adam Cowalskÿ citato de obligacione in Gorzicze, quas octoginta marcas predictas Kerstanus civis de Costen cum sex testibus tam bonis sicut solus ad primos minores terminos proximos Poznanie celebrandos debet periurare — — — Rota:

Taco mi ... Jaco tho yatka [Mąʃz] mąʃzna
wpoʃznanu czʃzom yeÿ napana Adame
Cowalʃkem dobil prawem ta yeʃt taco
dobra ya oʃzm dzenʃzand grzywen gro
ʃewich ... yaco tho ʃwaczczą ...