Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 983
Wargowo — Item Petrus kmetho de Wargowo ducit testes erga Miroslaum de Nenawiscz: primus Nicolaus tabernator de Ludome, secundus Stephanus tabernator de Siracowo, tercius Albertus kmetho de Syracowo, quartus Hanek colonus de Wargowo, quintus Cracowca Nicolaus, ortulanus de Wargowo, sextus Nicolaus ortulanus de Wargowo: — Rota:

Taco gim ... Jaco to ʃwaczczą Iʃze matka
Miroʃlaowa Nenawiʃczʃka pobrala gime
ne potrowo kmothouicza ʃwargowa
neoʃzadzayącz prawa yaco dwadzeʃcza
grzywen awtem gimenu Miroʃlaw Oʃtal.