Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 982
Idem — Item idem contra eosdem dncit testes: primus Martinus Golamb in platea Textorum, secundus Johannes in Suburbio sancti Adalberti, tercius Andreas de Gorczino, quartus Miros in platea Bedeli apud Johannem, quintus Woyslaw colonus in Rathage, sextus Jan Zeloniptak — Rota:

Jaco ʃwaczczą yʃze pan Micolaÿ Neboʃcz
wʃząl mlyn yacubowÿ wcraÿcowe przeʃz
wyny przeʃzprawa yaco yedennaczʃze
grzywen przeʃzwerdunka a wyʃcze wtem
oʃtaly ʃboʃzu