Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 981
Molendinator — Item Jacobus de Magno Molendino ducit testes erga filios olim domini Nicolai de Bloczysewo Media: primus Paulus filius Rikala eundo ad Mossinam, secundus Przedwoÿ in Arena, tercius Albertus in Perzinniky, quartus Thomas carpentarius monachorum Corporis Christi, quintus Habdank post Strosberk, sextus Swanch in lapidea Swaskonis carnificis — Rota —

Jaco tho ʃwaczczą Jʃze pan micolaÿ
neboʃcz lubomʃkÿ wʃząl woʃz ʃzekyrÿ
Snaczynym Jacubowÿ Jaco poloʃzmÿ
grzywnÿ a wyʃcze wtem ʃboʃzu oʃtali