Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 980
Jura — Item nobilis Jura de Belawÿ debet peremptorie ad proximos terminos particulares periurare rusticum de Tworkowo. Sic d[ebet]:

Taco ... yaco
philip neoʃzadzil roleÿ ʃladu wtworkowe
anÿ ʃządney wprawiʃnÿ vczynil