Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 98
Testes Johanni (!) kmethonis contra Sanctoczkø: pri­mus Brzoza, Michal de Rudki, Petrus de Vronki, Darek de Sczuczino, Wanko de Dobrugewo, scultetus de Nova Villa:

Jaco to ʃwaczø iʃz geden [kmecz] kmecz
wiʃzedl ʃzwelima huczinil puʃtø
rolø ÿ zagrodnik.