Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 979
Potrowski — Item nobilis Johannes Potrowski ducit testes erga nobilem Newstamp: primus Johannes Silnowski, secundus Johannes Vidzerewski, tercius Betka Tuczampsski, quartus Oweczka Conarzewski, quintus Nicolaus Chomaczsczki, sextus Martinus Dąbrowski — Rota:

Taco gim ... yaco Newʃtąmp Swekoczʃkÿ ʃzedl
na pana Janową lanka potrowʃkego gwaltem
ypoʃzeckl ląkÿ ʃgednim taco dobrim yaco ʃzam
a drugim podleyʃim.