Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 978
Meczichothszký — Item Theodricus de Medzichocht (!) ducit testes erga dominum Dobrogostium de Colno: primus Nicolaus Szoldra, secundus Mýx de Gnýno, tercius Benack Bitinsky, quartus Jacus Thurzinský, quintus Janusius Thurzinski, sextus Bochuchwal Brzosza Szaleszký — Rota:

Taco gim ... yaco pan dobrogoʃt Colen
ʃký wʃząl waceÿ nizʃz dwe ʃcze grzÿwen
drzeweÿ niʃz mu Crol liʃt poʃzʃlal ʃtich
myʃzʃkych dzedzÿn