Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 977
Colenszký — Item Dobrogostius de Colno ducit testes erga strenuum Theodricum de Medzichoth: primus Dobeslaus de Crzestkouicze, secundus Petrus de Czesie, tercius Florianus Vitchokowski, quartus Albertus Sządzinchý, quintus Petrus Petrský, sextus Bogusz Lubekowski — Rota

Taco gim ... yaco tho ʃwaczczą yaco
cʃzo gal pan dobrogoʃt Colenʃky dome
dzychoda wʃzeʃcÿnaczʃe paniczew to gal
nenaʃkodą anÿ [naʃlobo] naʃle pana dze
czrichowo