Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1419 Pisarz: 34 Numer roty: 973
Oweczka — Item Oueczka ducit testes adversus Nicolaum de Conarzewo: primus Nicolaus Chomączskÿ, secundus Rosnowsky Cusz, tercius Nicolaus Rosnowsky, sed est sibi gener, isto non wlt perdere, quartus Albertus Wączkowskÿ, quintus Petrus Radwancowsky, sextus Sandiuogius Granowsky — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yʃze woczech oweczka teÿ
drodze cʃzo Clodzyna leʃy teÿ nedal wy
ʃtacz wiʃeÿ crech lath