Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 971
Item idem ducit contra eandem: primus Dobeslaus /ad//vocatus de Stobnicza, secundus Masz Wytkowskÿ, tercius Marcusz Bogusiczsky, quartus Preczslaus Gistbensky, quintus Mroczek Kaczlinskÿ, sextus Sandiuogius de Lipnicza — Rota:

Taco gim ... yaco to ʃwaczczą yʃze Wichna
wyʃla zopekana wączenczewego ywʃząla ʃzo
be ginnego opekadlnika a temu minąly crzÿ
lata a wtem go nezazywala otą dwanaczʃze
grzywen