Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 970
Wroblewsky/Item Vincen// cius de Wroblewo ducit testes /erga// /Wychna//m de Besdrowo: primus Che/… de// Gorzysewicze, secundus Bodzantha /...//y tercius Bodzantha Gluchowsky, quartus Nicolaus Rudsczskÿ, quintus Paszek /P//etrsky, sextus Krzywoszand Slawenskÿ — Rota:

<...> gim ... Jaco to ʃwaczczą yʃze Wychna
wyʃla zopekana Wączenczewego <...>
lata yon yą wypuʃczil zopekana a <...>
go nigdy nepoʃzywala oty dwadzeʃcza grzy<...>