Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 97
Testes Nicolai Splafski contra dominicellam Miroslawam: primus Voczech Gorszki, Passzek Gorszki, Jacusz Rogalinszki, Dobeslaf Swekotczski, Stassek Silnofski, Sandziwo Chwalenczki:

Jako to ʃwaczø iʃz Sandziwo Micolageui
zastauil fgowarzewe dwa ʃladi apol
zagrodi fzeʃzønczi grifwen