Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 969
Czeselskÿ — Item Stanislaus Slap debet periurare XXti marcas dampni pecunie Judeorum adversus Petrum de Czesle et Nicolaum Sliwenskÿ: — Rota:

Tako mu ... yaco othÿ penądze czʃzo
gÿ wraczyly potr [ymil] ymicolaÿ za
wathą wtem yeʃt ʃkodzen wʃzyroke
groʃze ʃydowʃkych penądze dwadzeʃca
grzywen groʃÿ ʃyrokich ... yaco to ʃwaczczÿ