Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 968
Item Wyrzbantha de Rosbÿtek sic prestabit iuramentum: — Rota:

Taco mu ... yaco margorzatha ʃpuʃczÿ
la pol Othuʃza yanowy dla tego iʃz
[yey] yeÿ wʃzad [naye we wene] nagywn<...> gy