Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 964
Mosczyczius — item strenuus Mosczÿczius ducit testes erga Wąchonem civem in Lekna: primus Cusz Rosnowskÿ, secundus Nicolaus in ibidem, tercius Bawor ibidem heredes, quartus Wlodak de Dambrowa, quintus Jacusius Radwankowskÿ, sextus Hinczka de{Ne}proszewo — Rota:

Taco gim ... yaco tho ʃwaczczą yaco
pan Moʃczicz poznanʃky wrocil wʃitko
gymene Wąchowy [p] meʃczyczu laken
ʃkemu czʃo mu bil wʃząl yedno dwe
Clodze ʃledzÿ pyrkow to mu poznal
...