Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 961
Glamboczsczÿ — Item Johannes, Margaretha et Anna heredes in Glamboczecz ducunt testes erga Nicolaum de Brudzewo heredem: Primus Troyanus Pląskowskÿ, secundus Marcus Pląskowskÿ, tercius Cusba Raskowsky et isto non wlt perdere, quia est sibi amicus, quartus Vincencius de Gowarzewo, quintus Vincencius in Crustino, sextus Nicolaus Rosnowskÿ, qui modo manet in Pacholewo — Rota:

Taco gim etc, yaco tho ʃwaczczą yaco
yan Margorzatha yhanka newʃząli pol
Oʃmÿ Grzywný groʃÿ ʃyrokich wmicola
ya brudzewʃkego anÿ gich wʃitku mayø