Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 960
Glamboczsczÿ — Item Johannes, Margaretha et Anna heredes in Glamboczecz ducunt testes erga Nicolaum de Sbrudzewo heredem: primus Petrus heres in Studzenecz, secundus Johannes Worowsky, tercius Stephanus de Neynino, quartus Woytek Popowsky, quintus Laurencius Bodzeporowsky de Parva Bodzeporouicze, sextus Michael Wylamowsky — Rota:

Taco gim ... yaco to ʃwaczczą yaco
Bogufal. newʃząl dwdzeʃtu grzywen
ypąnczy groʃy ʃyrokich zaʃwą zoną
Jaroʃlawą dal zawano ynewnoʃl
gych dogląboczczą any gych poʃit
ku ma