Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 959
Krzestkowskÿ Andreas — Item Andreas et Katherina cum Ofemka heredes de Krestkouicze ducunt testes aduersus Paulum, Hedwigim et Derskam de Bodzeporouicze heredes: primus Johannes Bodzeporowsky, sed est sibi frater, illo non wlt perdere, quia sic actori placuit, secundus Johannes Barkowskÿ, tercius Preszdrew Krestkowsky, quartus Bronissius Gemelenskÿ, quintus Petrus Petrsky, sextus Barthosius Lubosinskÿ — Rota:

Taco gim ... yaco tho ʃwaczczą yaco
yandrey oczczecz katharzinin y Ofemczin ne
wynoʃl. penadzy dwdzeʃtu grzywen ydw
pawlowich y adwyʃinich ydzerʃczynich ale
a wynoʃl yeʃt penądze czʃo ʃzą doʃtalÿ
nayego dzeczÿ gych maczerzyʃnÿ agych cząʃcz
tele naʃzą wʃzøly
[geleʃmÿ mÿ gych wʃza]
gele gych onÿ wʃzøli any [gy w] gych
wʃithka ma ʃwymÿ dzeczmÿ ...
nas oczecz. any gych wʃitka mamÿ
ʃnaʃim occzem