Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 958
Item honesta Sechna cum suo genere debent iurare ad proximos terminos minores peremptorios cum Sandiuogio — Rota:

Taco mu ... yaco yeʃt Jaroʃlaw Sech
ninich penądzy zachowal crzy grzywnÿ preʃzoʃmy groʃy ywʃitek gich ma ...