Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 957
Welsinsczy — Item Johannes et Myron heredes in Welsino ducunt testes erga Nicolaum Bodzeporowsky: primus Andreas de Skrzatusse, secundus Symana de Prusinowo scoltetus et ipso non wlt perdere, quia est sibi frater et pars adversa consensit, tercius Swansek Krzestcowskÿ, quartus Stanislaus de Skrzatus, quintus Jacusz Symankowskÿ, sextus Sandiuogius Krzestkowsky — Rota:

Taco ... yaco tho ʃwaczczą yaco Mi
rzon yyan czʃzo ʃzą rączyly micolaye
wÿ Bodzeporowʃkomu tho zaplaczý
ly przeczyw gych ʃzeʃtrze [nczem] (niczy) ʃeʃzcznaʃcze
grzywen groʃÿ ʃyrokych katharzine ʃpel
na