Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 956
Osowsczy — Item veniens ministerialis coram iudicio recognovit prout Krzyuosand. Wlodzimirus, Grzymala, Grimka et Helska heredes de Osszowo, testes ducere debuerunt erga Gnewomirum de Dąbrowa heredem. — — — Et nos iudicio presidentes adiudicavimus lucrum Gnewomiro quadraginta marcarum. Sed metquartus debet periurare dictas quadraginta marcas — — — Sub hac rotha:

Taco mu ... nam, ... yaco
dobeʃlawa wynoʃla cterdzeʃcÿ grzywen
groʃy ʃyrokich ʃdabrowy dla wana ywlo
ʃzyla ye na oʃzowo ... yaco tho ʃwaczø