Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 955
Vatha ad generales — Item Petrus Vatha de Glupone ducit testes erga Nicolaum Sliuenskÿ: primus Jandrzich Hinczkonis filius, secundus Krczson Szelewsky, tercius Sandiuogius Lipniczsky, quartus Petrus Casuba, quintus Mirosek olim de Neprosewo, sextus Vąnczenecz Krestcowskÿ — Rota:

Taco gim ... yaco tho ʃwaczczą yaco
potr (watha) nazaranczil przeczyw [wacze]
[(Slywenʃkemu)] (micolayewy) Sly
wenʃke[go](mu) zaʃwą braczą ale ʃzam zaʃzą