Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 954
Potrowskÿ — Item Jacussius Poman Lubomsky debet periurare viginti marcas metsecundus super Johanne de Potrowo et Domarato de Staralanka — — — Rota:

Taco mu ... yaco Oneʃzaplacze
ne yanowo y domaratowo yliʃta
neowÿprawene odpocladky ʃcodzen
dwadzeʃcza grzywen