Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 953
Poman — Item nobilis Jacussius Poman ducit testes adversus Johannem kmethonem de Lubom: primus Nicolaus Noweczskÿ, secundus Andreas Krestcowskÿ, tercius Petrus Krzestcowsky, quartus Johannes de Othorowo dictus Welgÿ, quintus Derslaus Krzestcowskÿ, sextus Stanislaus advocatus de Mossina — Rota:

Taco gim ... yaco tho ʃawczczą
yaco yan wlaʃl napana pomano
w woʃz y deptal gÿ yklol nan dlu
ʃicza naʃwego pana