Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 952
Idem — Idem testes eorundem contra eandem: primus Stephanus de Neynino, secundus Nikel Wytkowskÿ, tercius Petrassius Studzeniczskÿ, quartus Cusz Rosznowskÿ, quintus Andreas Golinczewskÿ, sextus Nicolaus Rosznowskÿ — Rota:

Taco gim ... yaco tho ʃwaczczą yʃz po
tr pawel ymaceÿ newywedli Sdo
mu Szechninego y ÿe ʃtryÿa Coni ya
co dwadzeʃcza Grzywen apanczdzeʃzand
ouecz ale ʃzą Cupili Cone zacone
ycupą zacupą ywydzerʃzeli trzÿ latha
podlug prawa