Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 950
Slawenskÿ — Item Wlodzymirus de Slawno ducit testes erga Krzywosandum de ibidem: primus Abraham de Slawno, secundus Phalanthi Lubiczskÿ, tercius Cherubin de Gorzyseuicze, quartus Nico de Gora, quintus Petrassius Bytinskÿ, sextus Andreas Krestcowskÿ — Rota:

Taco ... yaco tho ʃwaczczą yaco
wlodak bil. dzelen ʃkrzywoʃądem crzy
latha nyz mu czotka Soltiʃtwo
wʃzdala ygine gymene.