Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 95
Nota testes, qui ducit quod (!) Michael contra Paulum de Gorka: primus Chwal de Goslina, Jacobus ibidem, Petrus ibidem, Toma ibidem, Stephanus ibidem, Michael ibidem:

Jaco to {swaczø} [ʃwaczimi] Jaco michal zødal vpaʃzka
cobilÿ narøky a on mu ÿeg nechal dacz