Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 949
Kykowska — Item Dobeslawa et Drogozska ducunt testes erga Petrum de ibidem: primus Johannes Malochripskÿ, qui circa hoc fuit, secundus Sandiuogius Petrskÿ, tercius Sandiuogius Krzestcowsky, quartus Petrus Kasuba de Wytkouicze, quintus Wanczek Krzescowskÿ, sextus Johannes Lubosinskÿ — Rota:

Taco ... yacom bil przytem
gedy [penądze] cupono ypenandzem
liczil yzaplaczono wʃitko ...
yaco tho ʃwaczczymÿ