Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 948
Gluponsky — Item Petrus Watha de Glupone ducit testes erga Nicolaum Slywenskÿ: primus Jandzych Hinczkonis filius, secundus Krzczen Szelewský, tercius Sandiuogius Lipniczský, quartus Petrus Casuba, quintus Mýroszek olim de Neproszewo, sextus Wanczek Krzestcowsky — Rota:

Taco ... yʃze potr nazaranczil. Micolaÿa
Sliuenʃkego przeczyw wacze zaʃwą braczø
ale ʃzam ʃzaʃzą