Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 943
Item Johannes Dobriczskÿ ducit testes erga Helskam conthoralem Vincencii de Woynowo: primus Nicolaus de Crosnino, secundus Nicolaus de Brzesze, tercius Janussius de Cotarba, quartus Nicolaus de Sowynÿ, quintus Janussius Clonowsky, sextus Micos Pokrzywniczsky:

Taco ... yz czʃo helʃka woynowʃka na
Jana zalowala aby ʃzʃeʃczą podleyʃimÿ
ʃedl wgey dom moczą ygwaltem ypo
ypobra(a)l yeÿ dzeczÿ nedobiw gim prawem
azytha poʃczeleÿ dobitka ydomow rzeczÿ
yaco crzydzeʃʃczy grzywen tego yeʃt ne
wczynil any tego wʃithka ma