Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 942
Godzesewsczÿ — Item Andreas et Jacus de Godzesewicze ducunt testes erga honestam Elizabeth consortem nobilis Vincencii de Woÿnowo: primus Nicolaus Granowsky alias Wlodimiri, secundus Johannes Wolicowsky, tercius Wysech Neprosewskÿ, quartus Petrus Radwancowskÿ, quintus Syban Gorsky, sextus Janussius Rzeczycza de Gnino:

Taco etc yʃz polorkoweÿ Smerczÿ
Slotem Srzebrem penączmý Conmÿ
y odzenym wdom heydanowich dzeczÿ
newneʃzono puʃczynÿ yaco ʃto grzywen
any tego wʃithka mayø oyąnʃz halʃka nane zalowala