Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 941
Krzysewniczsky — Item Johannes Krzyszewniczskÿ et Katherina soror eius et Heddwigis ducnnt testes erga Hankam sororem suam: primus Franczek apud Sroczskÿ, secundus Andreas Rogalinsky, tercius Martinus Wągerskÿ, quartus Mroczek Sedleczský, quintus Johannes Wolichowský, sextus Ozep Markowský — Rota:

Taco ... yaco tho ʃwaczczą Ja
co maczek cupil poltora ʃlada
wʃwego oczcza zapąncznaʃcze grz
ywen, a wʃuego brata zapancz
grzywen ʃyrokych groʃý polʃlada