Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 940
Krzysewniczskÿ — Item Johannes Krzysewniczsky et Katherina eius germana et Hedwigis ducunt testes erga Hankam sororem ipsorum: primus Philippus de Kleszewo, secundus Albertus Silnowský, tercius Johannes de Comornikÿ, quartus Johannes Sroczskÿ, quintus Domaratus Starolanczský, sextus Nicolaus Gandkowsky — Rota:

Taco gim pomoz bog y ʃwâthi
+ yaco tho ʃwaczczą yaco bil macz
ek dzelen ʃwim oczczem yʃwą bra
czą mymo crzy latha