Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 938
Pąntha Przibislaus — Item nobilis Przybislaus de Przeseca ad proximos terminos minores debet iurare Iczak Judeo Poznaniensi pro duabus saxagenis latorum sub hac rotha:

Taco mu pomoz bog yʃwanthi + ya
co nerzączil yczacowÿ zydowÿ poʃz
nanʃkemu ʃynu arunowemu dw co
pu groʃy Syrokych zaceʃtka dąbnicz
ʃkego