Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 935
Wirzbantha Przeseczsky — Item Wirzbantha de Przeseka ducit testes erga nobilem Nicolaum de Wargowo heredes pro tredecim marcis grossorum: primus Nicolaus familiaris Nicolai Gambolis heredis in Medzylesze, item secundus Dobrogostius olim Sandkonis de Langowo, tercius Stephanus in Neynyno, quartus Jacobus in ibidem Neynino, quintus Petrus Pląskowský, sextus Nicolaus Coszewský — Rota:

Tako nam pomozs bog yʃwanthi +
Jacoʃmÿ przÿtem bili gdy Wirzbantha
Przeʃeczʃkÿ zaplacil ʃpelna penąndze
Micolayowÿ wargowʃkemu yaco
yego liʃt mowÿ ane przedluʃzayącz
atych trzynaczʃze grzywen groʃzew ne
ʃtrączyl anÿ ʃzagyʃczÿna anÿ ʃzaʃko