Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1418 Pisarz: 34 Numer roty: 934
Benak de Dąbrowa — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos minores inter Petrum Slap et Benak heredes in Dąbrowa pro pena undecim scotorum, quam sibi scabini adiudicaverunt — Wlodak de Dąbrowa — Item Wlodak de Dąbrowa sic iurabit:

Taco my pomoz bog yʃwanthi +
Jacom przytem. bil gdÿ boguʃlaw
ʃdąbrowy puʃczyl Benaka [da] ʃdą
browy dzedzycza proʃzno acz gÿ bil.
poʃwal. ... yaco ʃmý przytem bily, ...