Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 932
Item Raczka sic iurabit — Rota ipsius:

Tako my pomoz bog yʃwanti + ya
co mÿ Micolay potrkow ʃÿn kykowʃke
go dal pąncz ran czʃo ye voʃzni O
glandal ywcząl mÿ wcho yrąką
yotho chromatą mam ... yaco tho ʃwaczczymÿ