Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1391 Pisarz: 4 Numer roty: 93
Itcm Albertus contra Jacobum Kruk:

Jaco mi Jacub pobral ʃzeʃzdzeʃant kop
rʃzi azadwe grziwne lank