Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 929
Item Andreas de Krestkouicze ducit testes erga Paulum, Derskam, Hedwigim de Bodzeporouicze heredes pro quinque marcis: primus testis Mathias de Lypnicza, secundus Johannes pater eiusdem Mathie de Othorowo, tercius Derslaus de Gorzýseuicze, quartus Johannes de Kasymirzs olim Gythkowsky, quintus Sandiuogius Githcowsky, sextus Masz Gythcowsky — Rota:

Taco mÿ pomoʃz ... nam bog
yʃwanthi + yacom ... yaco
to ʃwaczczymy yaco yandrey kreʃtko
wʃkÿ pawlowy derʃcze yadwidze ne
wynoʃl ʃgych domo panczy Grzywen
any gich wʃythka mym wʃzącim
mam ... yego wʃzącim ma