Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 926
Item dominus Moscicius castellanus Poznaniensis prestabit iuramentum peremptorie ad proximos terminos bina vice adversus kmethones de Wsczycowo, utrique Petrus vocantur, contra quemlibet semel:

Taco mu pomoz bog yʃwanti +
yaco neʃlubowal kmothouiczem zuʃci
cowa zaplaczycz dw krowu yaco
dwe kope przed panem woyewodą