Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 925
Item Swanszek de Krzestkouicze sic iurabit adversus Gnewomir:

Taco mu pomoz bog yʃwanthi + yacom tą lanka Cupil Wgnewomira yza
placillem yą agnewomir mÿ
gą wyoral