Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 924
Item Jacussius kmetho de Gorzyszeuicze ducit testes adversus Petrassium Chelmskÿ: primus Janussius kmetho de Gorzyszewicze, secundus Johannes de ibidem, tercius Paulus kmetho de ibidem, quartus Johannes kmetho de Nouawesz ante Kaszymirzs, quintus Musczco de ibidem, sextus Jaszek de ibidem videlicet de Nouauesz — Rota :

Taco gym pomoz bog yʃwanthi + yaco
to ʃwaczczą yaco to czʃzo ʃmÿ rambili
to ʃmÿ [rabili] neʃzobe rambili ale ʃmÿ
drogą przeczynali