Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1417 Pisarz: 34 Numer roty: 922
Item strenuus Wirzbantha de Rosbitek ducit testes contra strenuum Dobrogostium de Prussim heredem: primus Nicolaus Tuleczsky, secundus Barthosius Glineczsky, tercius Derslaus Golunsky, quartus Nicolaus de Mecowo, quintus Wąchnik Jagodzinsky, sextus Preczslaus de Lutom Parva — Rota:

Taco gim pomoz bog yʃwanti +
Jaco to ʃwaczczą yaco pan dobro
goʃt pruʃʃimʃky wlek tone naye
ʃzerze popowʃke tone mocza agwa
ltem przeʃpana wirzbanczineÿ woleý